search

unidentified birds


2019-06-15 | | Andrey Chernykh

2019-06-11 | Derevnya Gorkhon, Osinskiy rayon, Irkutskaya oblast | Chono Erdenebayar

2019-06-10 | | Ilya Sukhov

2019-06-09 | Biysk Altai region | Vladimir Pankratov

2019-06-09 | Biysk Altai region | Vladimir Pankratov

2019-06-10 | | Maria Demina

2019-06-08 | krasnoyarsk stolby national park | Nadia Goncharova

2019-06-08 | krasnoyarsk stolby national park | Nadia Goncharova

2019-06-05 | Krasnoyarsk region | Nikita Yablokov

2019-06-07 | | Natalia Vorobyova

2019-06-06 | krasnoyarsk stolby national park | Nadia Goncharova

2019-06-04 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-06-02 | | Yuriy Guzenko

2019-06-02 | | Natalia Vorobyova

2019-06-02 | | Nina Shteinbrenner

2019-06-02 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-06-02 | | Mihail Ivanov

2019-06-02 | KO, Kemerovo | Dmitry Dubikovskiy

2019-06-02 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-06-01 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-25 | Kemerovo region | Elena Kleymenova

2019-05-27 | | Maria Demina

2019-05-25 | Berdsk gulf, Novosibirsk region | Konstantin Romanov

2019-05-27 | | Elena Poliakova

2019-05-23 | хр | Tatiana Semenova

2019-05-26 | | Elena Poliakova

2019-05-26 | | Elena Poliakova

2019-05-15 | Kurai, Kosh-Agach District, Altai Republic | Andrey Bazdyrev

2019-05-26 | | Elena Poliakova

2019-05-25 | Novosibirsk | Elena Bobachenko

2019-05-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-26 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-26 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-23 | | Dmitry Porshnev

2019-05-24 | Biysk | Konstantin Surgutskiy

2019-05-21 | | Andrey Chernykh

2019-05-11 | Kemerovo region | Elena Kleymenova

2019-05-15 | Irkutskaya obl. | Marina Zubareva

2019-05-19 | | Mihail Ivanov

2019-05-18 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2019-05-15 | krasnoyarsk | Nadia Goncharova

2019-05-11 | | Denis Zhbir

2019-05-12 | | Liudmila Pozhidaeva

2019-05-15 | | Dmitry Porshnev

2019-05-13 | | Denis Zhbir

2019-05-02 | | Natalia Vorobyova

2019-05-05 | Bigila, Zavodoukovsk | Vera Shvetsova

2019-05-09 | | Maksim Volkov

2019-05-12 | | Alexei Ebel

2019-05-10 | | Denis Zhbir

2019-05-09 | Elykaevo | Anastasia Klueva

2019-05-04 | | Ilya Sukhov

2019-05-04 | Altajskij kraj, Krasniy Partizan | Svetlana Agafonova

2019-05-03 | Altay | Elena Kleymenova

2019-05-05 | | Elena Poliakova

2019-05-03 | | Denis Zhbir

2019-05-05 | Elykaevo | Anastasia Klueva

2019-05-02 | | Galina Hristolyubova

2019-05-02 | Berd', v., Berdsk gulf, NSO | Konstantin Romanov

2019-04-29 | хр | Tatiana Semenova

2019-04-19 | Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2019-04-17 | | Igor Latysh

2019-04-13 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2019-03-30 | | Vera Volobyeva

2016-07-25 | Mouth of Khatanga river | Sergey Vazhov

2016-07-25 | The Posledniy island on the Khatanga river | Sergey Vazhov

2016-07-22 | The River Khatanga | Sergey Vazhov

2019-01-28 | | Andrey Mamaew

2018-07-16 | Aykhal (Yakutiya) | Aleksandr Povarintsev

2017-05-20 | | Ilya Sukhov

2018-06-30 | Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2018-10-13 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-06-29 | | Alexandr Kochetkov

2014-10-08 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2018-10-23 | | Mihail Ivanov

2018-06-18 | Novosibirsk | Elena Shnayder

2018-08-30 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-08 | | Andrey Chernykh

2018-10-10 | | Denis Zhbir

2018-10-10 | | Mihail Ivanov

2018-07-04 | Altajskij kraj, Malaya shelkovka | Svetlana Agafonova

2018-08-09 | Iailu Gorni Altai | Elena Kleymenova

2018-10-02 | | Denis Zhbir

2018-09-30 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-09-29 | | Denis Zhbir

2018-09-29 | | Denis Zhbir

2018-09-25 | Irkutsk city, Irkutsk region | Denis & Raisa Sayfutdinov

2018-08-14 | Koksu Altai Respublika | Vladimir Pankratov

2018-07-25 | | Galina Hristolyubova

2018-07-27 | | Galina Hristolyubova

2018-09-14 | | Denis Zhbir

2018-09-15 | | Denis Zhbir

2018-09-14 | хр | Tatiana Semenova

2018-08-28 | g. Irkutsk, o. JUnost' | Alexandr Belyaev

2018-07-02 | хр | Tatiana Semenova

2018-09-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-09-08 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-06 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-10 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-09-02 | | Denis Zhbir

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2018-08-26 | oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2018-07-12 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-11 | | Valerii Bogdanovich

2018-08-19 | g. Irkutsk, o. Konnyj | Alexandr Belyaev

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-16 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov

2018-08-11 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-08-04 | | Mishail Belousow

2018-08-17 | | Mihail Ivanov

2018-08-05 | | Nina Shteinbrenner

2018-08-15 | | Andrey Chernykh

2018-08-06 | | Aleksandr Gontcharov

2018-08-06 | | Aleksandr Gontcharov

2018-08-02 | | Mishail Belousow

2018-07-24 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-08-08 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-08-08 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-07-31 | | Mihail Ivanov

2018-07-28 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2018-08-03 | Katun', near Elanda vil., Altai resp. | Konstantin Romanov

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev

2018-07-26 | Altajskij kraj, oz. Kaban'e | Alexandr Belyaev

2018-08-03 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2018-07-23 | river Biya | Vladimir Pankratov

2018-07-21 | Seminskiy | Konstantin Surgutskiy

2018-07-25 | | Denis Zhbir

2018-06-22 | Kemerovo | Anastasia Klueva

2018-07-17 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2018-07-12 | Botanical garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2018-07-17 | Bijsk | Konstantin Surgutskiy

2018-07-05 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-11 | | Andrey Mamaew

2018-06-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-07-01 | | Alexandr Kochetkov

1961-01-01 | China, Tibet, the store of Manasarovar lake | Irina Ovchinnikova

2018-07-07 | Altai region, Smolensk district | Nadezhda Orlova

2018-06-28 | хр | Tatiana Semenova

2018-06-29 | Barnaul | Nina Bredihina

2018-06-29 | Irkutsk | Nadejda Popova

2018-06-24 | | Andrey Mamaew

2018-06-11 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-06-08 | | Andrey Mamaew

2018-05-28 | | Maria Demina

2018-05-27 | | Alexandr Kochetkov

2018-06-06 | Altai region, Smolensk district, Sychevka | Nadezhda Orlova

2018-05-27 | KO, Kasimovka | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-28 | | Alexei Ebel

2018-05-26 | | Denis Zhbir

2018-05-26 | | Denis Zhbir

2018-05-25 | | Galina Hristolyubova

2018-05-16 | | Ivan Aianitov

2018-04-30 | | Alexandr Kochetkov

2018-05-15 | хр | Tatiana Semenova

2018-05-13 | RK, Ulug-Kol | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-12 | KK, Salbat | Dmitry Dubikovskiy

2018-05-01 | Irkutsk region, Baklashi | Alexey Denisov

2018-04-23 | | Tatiana Semenova

2018-04-25 | | Tatiana Semenova

2018-04-21 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2018-04-23 | Altajskij kraj, Barnaul, Gorskaja pojma | Alexandr Belyaev

2018-04-26 | | Sergey Chumakov

2018-04-25 | | Tatiana Semenova

2018-04-20 | | Andrey Mamaew

2018-04-15 | KO, Krasnoe | Dmitry Dubikovskiy

2018-04-08 | KO, Kasimovka | Dmitry Dubikovskiy

2018-04-13 | | Tatiana Semenova

2018-04-12 | | Tatiana Semenova

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-04 | | Maria Demina

2018-04-01 | | Maria Demina

2018-04-01 | | Maria Demina

2017-06-15 | | Sergei Zamkow

2017-10-28 | g. Novosibirsk | Alexandr Kochetkov

2017-07-09 | | Tatiana Semenova

2017-04-22 | | Maxim Afanasiev

2017-07-29 | | Konstantin Davydik

2017-11-04 | Tyumen | Vladimir Veitcel

2017-05-19 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2016-05-14 | Boyarka, Kolyvanskiy Raion, Novosibirskaya Oblast. | Sergey Pisarevskiy

2013-07-10 | Ergaki | Galina Hristolyubova

2017-05-04 | Tenginskoye lake, Ongudai District, Altai Republic | Elena Shnayder

2014-06-19 | Uvs-Nuur, Tuva | Tatyana Archimaeva

2017-10-26 | | Tatiana Semenova

2017-10-03 | | Valerii Bogdanovich

2015-05-05 | Gorno-Altaisk | Konstantin Romanov

2017-07-12 | Rubzovck | Vladislav Zhizhkov

2017-08-08 | | Nikita Tiunov

2017-08-13 | Sheregesh | Nina Shteinbrenner

2017-06-14 | Maina | Galina Hristolyubova

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-01 | Altai | Vladislav Zhizhkov

2017-10-04 | Irkutsk region, Shelehov | Alexey Denisov

2017-09-18 | | Ilya Sukhov

2017-07-09 | Botanical Garden, Novosibirsk | Konstantin Romanov

2017-08-27 | Belogorsk | Nina Shteinbrenner

2017-06-11 | | Konstantin Davydik

2016-06-25 | Alekseevsk setelment , Irkutsk region | Tatyana Veselova

2017-08-03 | g. Irkutsk, pojma r. Irkut | Alexandr Belyaev

2017-08-03 | g. Irkutsk, Sinjushina gora | Alexandr Belyaev

2017-07-22 | | Natalia Vorobyova

2017-07-05 | Tomsk region, Kolarovo | Sergey Gashkov

2017-06-07 | Irkutsk region, Kunerma | Alexey Denisov

2017-06-20 | Kemerovo | Nikolay Alekseev

2017-06-10 | | Mishail Belousow

2017-06-11 | | Mihail Ivanov

2017-05-20 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-18 | | Aleksandr Gontcharov

2017-05-23 | | Andrey Chernykh

2017-05-05 | | Natalia Vorobyova

2017-04-12 | | Maria Demina

2014-10-26 | Vitim river, Bodaibo, Irkutsk region | Sergey L. Volkov

2016-06-17 | Siminskiy pass, Altai Republic | Elena Shnayder

2016-08-28 | | Valerii Bogdanovich

2016-08-17 | Koch-Agaz, Respublika Altai | Nina Bredihina

2016-08-21 | Oz. Bajkal, p. Kultuk | Alexandr Belyaev

2016-08-07 | | Natalia Vorobyova

2016-08-05 | Altajskij kraj, Kosihinskij r-n, p. Ukrainskij | Alexandr Belyaev

2016-08-24 | | Sergey Chumakov

2016-08-17 | | Konstantin Samodurow

2016-08-13 | | Maria Demina

2016-07-01 | Rubzovsk | Vladislav Zhizhkov

2016-07-26 | | Alexei Ebel

2016-07-09 | | Maria Demina

2016-06-24 | | Alexei Ebel

2016-06-07 | | Alexei Ebel

2016-05-10 | | Yuriy Guzenko

2016-04-29 | | Irina Popova

2014-09-05 | | Anna Vasilchenko

2015-08-07 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Horin-gol. | Denis Kochetkov

2015-08-02 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, Tzagan-gol. | Denis Kochetkov

2015-07-24 | Vostochnye Sayani, Bolshoy Sayan, r. Tissa, M. Sorhoy. | Denis Kochetkov

2009-06-27 | South Tuva, East Tannu-Ola, the upper reaches of the river Durgen | Nikolay Balatsky

2012-11-05 | near Irkutsk, Baikal reg. | Vadim Ivushkin

2008-08-08 | Bol'shoy Lug, Shelekhov District, Irkutsk Region | Igor Fefelov

2015-09-02 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov

2015-05-21 | Vitimsky nature reserve, Northern Transbaikalia | Sergey L. Volkov


rare birds records


Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)

© Victor Natykanets
2019-05-22
Bratsk, Irkutsk region

The 2nd encounter in Irkutsk Region.


Long-billed Plover (Charadrius placidus)

© Anna Vasilchenko
2019-05-01
Alexandrovsky Zavod, Zabaikalsky Krai

The first registration of this species in the Transbaikalia and in Zabaikal'ski Krai.


Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus)

© Maria Demina
2019-04-17

The 2nd registration and the 1st photo record in the south of Krasnoyarsk Kray.


Amur Falcon (Falco amurensis)

© Andreyenkov Oleg and Nataly
2017-06-30

The first breeding record and the 4th record of this species in Tyva.


Eurasian Dipper (Cinclus cinclus)

© Andreyenkov Oleg and Nataly
2019-01-06

The first confirmed find of this species on Novosibirsk Region.

more rarities...

recent video

2019-06-16. Common Rosefinch (Oleg Popov).

2019-06-11. Pied Flycatcher (Victor Natykanets).

2019-06-10. Black-tailed Godwit (vasily malishcin).

2019-06-09. Wood Pigeon (Oleg Popov), Ural Owl (Oleg Popov), Common Chaffinch (Oleg Popov).

2019-06-08. Northern Hazelhen (vasily malishcin), Common Crane (vasily malishcin), Wood Sandpiper (vasily malishcin), Great Spotted Woodpecker (vasily malishcin), Yellow Wagtail (vasily malishcin), Eurasian Goldfinch (vasily malishcin), Northern Bullfinch (vasily malishcin), Redwing (vasily malishcin), Tree Sparrow (vasily malishcin).

more video...