search

Participants of the project

in alphabetical order, number in bracket means total number of photographed species of birds in the project.

10. Anna Gibler (2)
15. Bayanov Eugeny (146)
16. Bazdyrev Andrey (244)
18. Belov Ilya (27)
20. Belyaev Ivan (26)
22. Berlov Oleg (1)
29. Boksorn Alina (182)
34. Boyko Igor (22)
35. Bredihina Nina (148)
37. Buyanov Ilya (9)
43. Chernykh Andrey (218)
44. Chumakov Sergey (183)
48. Demina Maria (181)
49. Denisov Alexey (125)
54. Dvurekov Igor (45)
55. Dyachenko Egor (165)
57. Ebel Alexei (248)
58. Efanov Pavel (4)
59. Elkina Anna (2)
63. Fefelov Igor (180)
67. Gashkov Sergey (131)
69. Golubeva Anna (81)
74. Guzenko Yuriy (113)
79. Ivanov Mihail (183)
80. Ivushkin Vadim (258)
81. K. Aleksandr (17)
82. Karplyuk Pavel (185)
83. Karpov Yuri (4)
87. Kazakov Denis (76)
102. Kudinov Aleksey (27)
105. Kuzina Iulia (1)
107. Kuzmin Igor (41)
110. Latysh Igor (242)
112. Lomakin Igor (2)
113. Lozin Richard (1)
116. Lupinos Mariya (80)
118. Maer Vladimir (227)
119. Maier Andrei (6)
121. Malkov Yuriy (33)
122. Mamaew Andrey (83)
126. Mardonova Luiza (144)
127. Markova Natalya (113)
128. Martin Ralph (1)
131. Mix Jeremy (20)
140. Orlova Nadezhda (145)
142. Panov Andrei (14)
143. Parkhaev Pasha (132)
144. Patrin Nick (12)
145. Peregudov Oleg (153)
149. Pleshkova Yana (55)
150. Poliakova Elena (52)
151. Popov Albert (2)
152. Popov Oleg (57)
153. Popova Irina (63)
154. Popova Nadejda (138)
155. Porshnev Dmitry (153)
157. Priezzhih Sofya (103)
162. Ryabkova Vika (9)
168. Sedykh Irina (35)
170. Semenova Tatiana (146)
176. Shnayder Elena (248)
178. Shvetsova Vera (81)
183. Solomakhin Denis (137)
186. Sukhov Ilya (287)
189. Svatov Alexey (1)
192. Tiunov Nikita (25)
194. Tupitsyn Igor (2)
195. Turko Svetlana (11)
196. Ukolov Ilya (18)
197. Umarov Zakir (18)
198. Urlaub Maria (47)
199. Vasilchenko Anna (175)
200. Vasilyeva Elena (67)
202. Vazhov Sergey (33)
203. Veitcel Vladimir (107)
208. Volkov Maksim (117)
209. Volkov Sergey (26)
210. Volkov Sergey L. (143)
211. Volobyeva Vera (21)
213. Vydrin Vasily (109)
214. Yablokov Nikita (184)
216. Zaeva Veronika (11)
218. Zamkow Sergei (36)
219. Zelenin Serg (60)
220. Zhbir Denis (249)
225. Zhovtyuk Pavel (33)
226. Zhukov Victor (2)
227. Zubareva Marina (123)
228. Zykov Vadim (83)
230. silan serg (90)

rare birds records


Red-footed Falcon (Falco vespertinus)

© serg silan
2019-07-10

The species has been practically extinct in Irkutsk Region. The first photo-record in the region.


Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

© Igor Latysh
2019-06-02

The 2nd record in Krasnoyarsk Kray.


Eurasian Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus)

© Pavel Karplyuk
2017-08-18
AK Dolina Svobodu

In the south of the Western Siberia, a rare species with insufficiently known limits of its range.


Bearded Tit (Panurus biarmicus)

© Dmitry Dubikovskiy
2018-09-01
KO, Ivanovo-Rodionovskiy

The 1st photo-record in Kemerovo Region.

more rarities...

recent video

2019-08-09. Common Buzzard (Nadia Goncharova).

2019-08-02. Common Kingfisher (Oleg Popov), Little Stint (vasily malishcin).

2019-07-27. Pallas's Warbler (Nadia Goncharova), Radde's Warbler (Nadia Goncharova).

2019-07-23. Blyth's Reed Warbler (Nadia Goncharova), Black Tern (vasily malishcin).

2019-07-22. Greenish Warbler (Nadia Goncharova).

2019-07-14. Marsh Sandpiper (vasily malishcin).

2019-07-13. Siberian Rubythroat (Nadia Goncharova).

2019-07-12. Booted Warbler (Nadia Goncharova), Lesser Whitethroat (Nadia Goncharova), Eurasian Siskin (Nadia Goncharova).

2019-07-10. Lesser Whitethroat (Nadia Goncharova), Common Chiffchaff (Nadia Goncharova).

more video...

unidentified birds


2019-08-20

Александр Кочетков: Вроде бы желтоголовая, учитывая окрас спины.

2019-08-20

Игорь Фефелов: На восточного смахивает. Помесь какая-то.

2019-08-20

no any comments:

2019-08-19

Игорь Фефелов: Молодежь уже полетела...Коротконогий и довольно вытянутый. Скорее всего не к-воробей, а п-красношейка.

2019-08-18

Игорь Фефелов: Да, в том и рпоблема. мне они кажутся молодыми обыкновенными.

more unidentified birds...